Medewerking en Dankbetuiging

Onderstaand worden de volgende personen voor hun respectievelijke bijdrage bedankt:

  • Wouter van der Zwaal (†) voor zijn hulp en enthousiasme in het gehele bouwproces.
  • Clemens Jansen (www.jlomuseum.nl), voor zijn hulp en enthousiasme om een JLO bromFIETSmotortje naar een
    echte "MOKICK" om te bouwen (dus met kickstarter).
  • Fam. van Zanden (www.citrotech.nl), voor het afdraaien en passend maken van de tandwielen op de naven.
  • Chris Beer (www.beertransportfietsen.nl), voor het zoeken en vinden van geschikte zijnaven.
  • JV Motors (www.jvmotors.nl) voor de NL artikeltjes over de Imme.
  • Robert Finkelnberg voor het spaken van de wielen
  • Joey Bontje voor beschikbaar stellen werplek en laswerkzaamheden


 Er staat een gerestaureerd exemplaar in de Pinakothek in München. Klik hier voor meer foto's